T-Box er drømmehuset ditt.

T-Box er det første typehus i betongelementer som oppfyller passivhuskravene.

Ved å benytte prefabrikkerte betongelementer er du garantert høy komfort i ditt nye hjem. Samtidig får du en høy kvalitet på bygningsdelene da de er produsert innendørs under streng kvalitetskontroll.

Du får en rimelig bolig som bruker mindre energi i driftsfasen enn andre sammenlignbare bygg. Passivhusstandarden stiller strenge krav til innemiljø, og da huset er svært tett har man god kontroll på ventilasjon og varmegjenvinning.

Passivhusstandarden er detaljert og setter strenge ytelseskrav til bygningskroppen, samtidig gir T-Box deg stor frihet til å innrede bygget som du vil. Da hele bygget bæres av ytterveggene unngår du bærevegger i den indre delen av huset. Dette gir fleksible og spennende muligheter med hensyn til romfordeling, som en vanligvis ikke kan tillate seg i tradisjonelle bygg.

Velkommen til T-Box

HOVEDSIDE|LAST NED BROSJYRE|LEVERANDØRER